Pastors & Servants열린문 장로교회를 섬기는 분들

열린문 장로교회를 섬기고 계시는 분들입니다.

김용훈 담임목사
담임목사
703-318-8970 (Ext.100)
[email protected]
김병원 협동목사
협동목사

[email protected]
김요셉 목사
행정 / NExT, 3부 GC 3-1 A
703-318-8970 (Ext.103)
[email protected]
장규석 목사
선교, 2부 GC 2-4 D
703-318-8970(Ext.108)
[email protected]
박혁 목사
NExT, 3부 GC 3-6 영커플
703-318-8970 (Ext.115)
[email protected]
이두호 목사
클레마/전교인양육 GC 2-1 A
703-318-8970 (Ext.130)
[email protected]
김상훈 목사
찬양 / NExT
703-318-8970 (Ext.131)
[email protected]
서영덕 목사
새교우, 1부 GC 1-1 A&D
703-318-8970 (Ext. 107)
[email protected]
이덕표 목사
파테르, 3부 GC 3-3 C, 3-5 영어권
703-318-8970 ext 110
[email protected]
신용성 목사
NExT, 2부 GC 2-3 C
703-318-8970 (Ext. 104)
[email protected]
박지훈 목사
중보기도&에제르, 1부 GC1-2, 2부 GC2-2
703-318-8970 (Ext. 106)
[email protected]
이진열 목사
할렐루야 찬양대/예배, GC 3-2 B
703-318-8970 (Ext. 105)
[email protected]
정태원 목사
AWANA, 교육부 총괄, 3부 GC 3-4 D
703-318-8970 (Ext. 109)
[email protected]
John Cha 차태형 목사
영어권 담임목사
703-318-8972 (Ext.134)
[email protected]
David Chang 장대식 목사
Smal grp & Life stages Pastor
703-318-8972 (Ext.135)
[email protected]
Caleb Lee 이윤규 목사
영어권 대학부
703-318-8970 (Ext.118)
[email protected]
David Seo 서동일 목사
중고등부
703-318-8970 (Ext.119)
[email protected]
James Kim 김성준 목사
Grove 유스사역

Director Jeanie Chang
영어권 아름다운 포도원
영유아 - 유치부
[email protected]
Director Eunice Kim
아름다운 포도원, 유아, 유치
유아 - 유치부
[email protected]
Assistant Director Je Hwang
한어권 아름다운 포도원
유아 - 유치부
[email protected]
Director Stephanie Lee
유년부(Little Lights)
1학년 - 3학년
[email protected]
Director Joe Choi
초등부 Kids for Christ
4학년 - 6학년
[email protected]
백순혜 디렉터
클레마
703-318-8970 (Ext.150)
[email protected]
조창래 장로
사회복지사역원장

[email protected]
강명훈 장로
가정사역원장

[email protected]
김기우 장로
재정사역원장

[email protected]
김영호 장로
관리사역원장

[email protected]
박영길 장로
예배사역원장

[email protected]
안성철 장로
선교위원장, 교육사역원장

[email protected]
박정순 장로
행정사역원장

[email protected]
최현수 장로
전도사역원장

[email protected]
윤유식 장로
섬김사역원장

[email protected]
이강희 장로
멀티미디어사역원장

[email protected]
이영복 장로
새교우사역원장

[email protected]
곽선애 권사
심방사역
703-318-8970(Ext.122)
[email protected]
김미현 권사
심방사역

이안나 간사/반주자
사무실
703-318-8970 (Ext.100)
[email protected]
김미경 집사
사무실
703-318-8970 (Ext.128)
[email protected]
손호은 간사
영상
703-318-8970 (Ext.233)
[email protected]
이정민 간사
음향
703-318-8970 (Ext.233)
[email protected]
김세민 간사
웹사이트

[email protected]
유학종 간사
찬양
703-318-8970 (Ext.233)
[email protected]
이지원 집사
재정사역원
703-318-8970 (Ext.123)
[email protected]
홍현주 반주자
반주
703-318-8970 (Ext.100)
[email protected]
소영 반주자
반주
703-318-8970 (Ext.100)
[email protected]
이병웅 집사
교회관리
703-318-8970 (Ext.233)
[email protected]